Hotline mua hàng

0902377009

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

Trả góp 80% -1.9% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 2.3 tấn thùng bạt 4m3 - NK490L4

510,000,000đ 520,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.9% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 2.3 tấn thùng kín 4m3 - NK490L4

510,000,000đ 520,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.7% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 7.7 tấn thùng đông lạnh - FN129L4

1,140,000,000đ 1,160,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.4% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 4 chân 16.2 tấn thùng đông lạnh - FV330

2,515,000,000đ 2,525,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.3% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 4 chân 17.9 tấn thùng bạt - FV330

1,775,000,000đ 1,780,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.6% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 8.2 tấn thùng bạt - FN129L4

790,000,000đ 795,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.6% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 8.1 tấn thùng kín - FN129L4

790,000,000đ 795,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.8% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 1T9 thùng lửng dài 6m2 - NK490SL4

550,000,000đ 560,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.9% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 1T9 mui kín dài 6.2m - NK490SL4

565,000,000đ 570,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.8% Mua ngay

Xe tải Vĩnh Phát 1T9 thùng bạt 6m2 - NK490SL4

560,000,000đ 570,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng