Hotline mua hàng

0902377009

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

Trả góp 80% -0.8% Mua ngay

Xe cẩu Daewoo Prima KC6C1 12 tấn gắn cẩu Unic URV344

1,880,000,000đ 1,895,000,000đ

Daewoo Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.8% Mua ngay

Xe cẩu Daewoo KC6C1 11T5 gắn cẩu Unic URV554

2,102,000,000đ 2,120,000,000đ

Daewoo Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.5% Mua ngay

Xe tải Daewoo 11T5 4 chân gắn cẩu CSM 10 tấn CSS300

3,210,000,000đ 3,225,000,000đ

Daewoo Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -6.3% Mua ngay

Xe cẩu Daewoo Prima KC6A1 7 tấn gắn cẩu Tadano ZE504H

1,635,000,000đ 1,745,000,000đ

Daewoo Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.6% Mua ngay

Xe tải Daewoo Prima 7T5 gắn cẩu Unic URV504

1,725,000,000đ 1,735,000,000đ

Daewoo Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.4% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD360 14 tấn gắn cẩu Soosan SCS1015L

3,620,000,000đ 3,635,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.3% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD360 14 tấn gắn cẩu Atom 12 tấn 5 khúc

3,630,000,000đ 3,640,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.4% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD360 14 tấn gắn cẩu HKTC HLC10015S

3,660,000,000đ 3,675,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.4% Mua ngay

Xe tải Hyundai HD360 16 tấn gắn cẩu Unic URV805

3,440,000,000đ 3,455,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.6% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD360 14T5 gắn cẩu Kanglim KS2605

3,615,000,000đ 3,635,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.6% Mua ngay

Xe tải Hyundai HD320 11 tấn gắn cẩu Soosan SCS1015LS

3,605,000,000đ 3,625,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.5% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD320 14 tấn gắn cẩu Kanglim KS2056H

3,240,000,000đ 3,255,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.8% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD320 14T5 gắn cẩu Soosan SCS746L

3,235,000,000đ 3,260,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.6% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD320 10T5 gắn cẩu Kanglim KS2605

3,589,000,000đ 3,610,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.8% Mua ngay

Xe tải Hyundai HD320 12 tấn gắn cẩu Atom 12 tấn 5 khúc

3,615,000,000đ 3,645,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.8% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD210 12T5 gắn cẩu Unic URV344

1,950,000,000đ 1,965,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.9% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD210 13 tấn gắn cẩu Tadano ZT504H

2,155,000,000đ 2,175,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.4% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD210 12T5 gắn cẩu Unic URV555

2,190,000,000đ 2,199,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.7% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai HD210 12 tấn gắn cẩu KangLim KS1056T

2,175,000,000đ 2,190,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1% Mua ngay

Xe cẩu Hyundai Mighty 2017 6T5 gắn cẩu Unic URV344

1,232,000,000đ 1,245,000,000đ

Hyundai Giá tốt

Còn hàng