Hotline mua hàng

0902377009

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

Trả góp 80% -0.4% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 2 tấn - NMR77EE4

792,000,000đ 795,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.5% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 6 tấn - FRR90LE4

1,348,000,000đ 1,368,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.9% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 13T5 - FVM34WE4

2,552,000,000đ 2,575,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.6% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 14 tấn - FVM34TE4

2,430,000,000đ 2,445,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.5% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 7 tấn - FVR34SE4

2,155,000,000đ 2,165,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -90.1% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 7T5 - FVR34QE4

205,000,000đ 2,065,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.1% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 6 tấn - FRR90NE4

1,276,000,000đ 1,290,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.7% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 5T5 - NQR75ME4

1,170,000,000đ 1,190,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.8% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 5 tấn - NQR75ME4

1,164,000,000đ 1,185,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.9% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 5T5 - NQR75LE4

1,115,000,000đ 1,125,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.6% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 4T9 - NQR75LE4

1,102,000,000đ 1,120,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.5% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 3T5 - NPR85KE4

1,020,000,000đ 1,025,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.1% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 1T9 - NMR85HE4

925,000,000đ 935,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.5% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 2T49 - NMR85HE4

930,000,000đ 935,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.1% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 2T5 - QKR77HE4

789,000,000đ 798,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 1T95 - QKR77HE4

787,000,000đ 795,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.4% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 1 tấn - QKR77FE4

720,000,000đ 730,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.4% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 2T2 - QKR77FE4

718,000,000đ 728,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.4% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 1T95 - QKR77FE4

715,000,000đ 725,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.7% Mua ngay

Xe đông lạnh Isuzu 1T49 - QKR77FE4

710,000,000đ 715,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng