Hotline mua hàng

0902377009

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

Trả góp 80% -1.2% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai HD65 2T5

845,000,000đ 855,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai HD800 7T6

975,000,000đ 985,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.2% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai HD21013 tấn 3 chân

2,150,000,000đ 2,155,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai HD320 4 chân 16 tấn

3,055,000,000đ 3,085,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -2.3% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai HD72 3T1

860,000,000đ 880,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.5% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai HD700 6T5

930,000,000đ 935,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.4% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai HD99 6T5

895,000,000đ 899,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.8% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai Porter H150 1T2

555,000,000đ 565,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -0.6% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai HD250 14 tấn

2,705,000,000đ 2,720,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.5% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai New Mighty N250 1T95

675,000,000đ 685,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng
Trả góp 80% -1.1% Mua ngay

Xe Đông Lạnh Hyundai Mighty 7T2

940,000,000đ 950,000,000đ

Giá tốt

Còn hàng